Muntlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om utsagn om å omprioritere jernbanemidler fra investeringer i nyanlegg og hastighetsøkende tiltak til sikkerhetstiltak

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV):


Les hele debatten