Muntlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om integrering og bosetting av asylsøkere og flyktninger, da det er uholdbart at de blir værende i et mottak i flere år

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A):


Les hele debatten