Muntlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om å garantere at Norges gjenkjøpsavtaler med spanske Bazan i forbindelse med bygging av nye fregatter vil dekke kravet til 100 pst. gjenkjøp

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A):


Les hele debatten