Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til olje- og energiministeren

Om å nemna norske fagorgan som hevdar at dei totale CO¨2-utsleppa vil gå opp dersom ein byggjer gasskraftverk i Noreg i dag

Datert: 16.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten