Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at det ikke blir adgang til bønnerop fra moskeer, bl.a. for å bevare norsk tradisjon og kultur basert på kristne grunnverdier

Datert: 16.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten