Muntlig spørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Sogn videregående skole ønsker å ta i bruk videokameraer til overvåking av elevene

Datert: 16.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A):


Les hele debatten