Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Om å nemna fagorgan i Noreg som hevdar at dei totale CO¨2-utsleppa vil gå opp etter bygging av gasskraftverk

Datert: 01.03.2000
Besvart: 01.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten