Muntlig spørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til statsministeren

Om utnevnelse av embetsfolk til politiske stillinger, og om oppfølging av de vedtak stortingsflertallet fattet i gasskraftsaken og spørsmålet om forurensningsloven

Datert: 29.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF):


Les hele debatten