Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om å sikre at andre berørte departementer blir støttespillere og ikke motspillere i forhold til de nye krav som møter Forsvaret i forbindelse med våre internasjonale operasjoner

Datert: 29.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten