Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til barne- og familieministeren

Om at en del barne- og ungdomsorganisasjoner er fratatt statsstøtten fordi Fordelingsutvalget ikke godkjenner graden av demokrati i organisasjonene

Datert: 03.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): En del barne- og ungdomsorganisasjoner er fratatt statsstøtten, fordi Fordelingsutvalget ikke godkjenner graden av demokrati i organisasjonene. Også organisasjoner som har tilpasset seg det nye regelverket, blant annet ved å skille ungdomsorganisasjonene ut fra moderorganisasjonene, har fått avslag på sin søknad med henvisning til moderorganisasjonenes vedtekter.

Mener statsråden det er dekning for Fordelingsutvalgets vedtak med bakgrunn i dagens regelverk og de intensjoner Stortinget har lagt til grunn?


Les hele debatten