Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Om at fiskere som blir uføre før fylte 67 år, i motsetning til arbeidsføre ikke får utbetalt fiskerpensjon pga. samordning med folketrygden

Datert: 04.05.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Fiskere som blir uføre før fylte 60 år eller i perioden mellom 60 og 67 år, får ikke utbetalt fiskerpensjon som de har innbetalt ekstra premie til på grunn av samordningsbestemmelsene med folketrygden. Fiskere som ikke blir uføre får fiskerpensjonen og kan opprettholde yrkesaktivitet. Dette gir fiskerpensjonen en skjev sosial profil som rammer en relativt liten gruppe fiskere.

Vil statsråden se til at fiskerpensjonen, som er ment å være en nedtrappingspensjon, ikke diskriminerer uføre fremfor arbeidsføre?


Les hele debatten