Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til miljøvernministeren

Om strategi og nasjonale tiltak for at vi skal nå våre utslippsforpliktelser etter Kyotoprotokollen

Datert: 04.05.2000
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 10.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): I Kyoto-protokollen åpnes det for fleksibel gjennomføring av det enkelte lands utslippsforpliktelser. Både i Kyoto-protokollen og i Stortinget er det slått fast at disse skal være et supplement til nasjonale tiltak.

Hvilken strategi og hvilke nasjonale tiltak har Regjeringen lagt opp til for at vi skal nå våre utslippsforpliktelser?


Les hele debatten