Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til samferdselsministeren

Om å bedre flyrutetilbudet til og fra Harstad/Narvik Lufthavn Evenes

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Flytilbudet i den folkerike regionen rundt Evenes er for dårlig og kan ikke godtas. En stamflyplass som Harstad/Narvik Lufthavn kan ikke ha dårligere ruter innenfor landsdelen enn småflyplassene har. Fra Evenes til Tromsø går det et middagsfly og et kveldsfly, til Bodø et morgenfly og et sent kveldsfly. Den andre veien er tilbudet enda dårligere. Forbindelsene til og fra Finnmark og Helgeland er svært dårlige.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre forholdene?


Les hele debatten