Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeriministeren

Om framdriften i arbeidet med å overføre flere av Kystdirektoratets eiendommer til friluftsformål

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det er betydelig press på strandsona, og en politisk prioritert oppgave å sikre allmennheten bedre tilgang til denne. Kystdirektoratet har flere attraktive friluftsområder som ikke lenger benyttes til opprinnelige formål. Gjennom den vedtatte avhendingsinstruksen burde det være godt grunnlag for vederlagsfri overføring av eiendommer til friluftsformål. Dette arbeidet ser ut til å ha stoppet opp.

Vil statsråden medvirke til framdrift i overføringsarbeidet, og sikring av verdifulle friluftsområder?


Les hele debatten