Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om tiltak for å dempe den sterke økningen i antallet uføretrygdede, og Trygderettens mer liberale linje i forhold til diffuse sykdomsbegreper som fibromyalgi

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Siden 1993 har antall uførepensjonerte økt foruroligende sterkt. Denne utviklingen har skjedd til tross for at Stortinget i 1991 foretok en innskjerping av kriteriene for tilståelse av uføretrygd hvor de medisinske kriteriene skulle vektlegges sterkere. Det kan synes som om trygderetten de seneste år har ført en mer liberal linje i forhold til diffuse sykdomsbegrep som fibromyalgi.

Hva vil statsråden gjøre for å dempe den sterke økningen av uføretrygdede?


Les hele debatten