Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om nedgangen i andelen norskregistrerte lastebiler som passerer grensen, og sammenheng mellom dette og avgiftssystemet og spesielt drivstoffprisene

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I 1990 var drøyt 50 pst. av alle lastebiler med last som passerte grensen norske. I 1999 var den tilsvarende andelen snaut 45 pst..

Ser statsråden en sammenheng mellom denne negative utviklingen og det norske avgiftssystemet, og da spesielt i dette tilfellet på drivstoffprisene, og hva vil statsråden i så tilfelle gjøre for å bidra til å snu denne utviklingen?


Les hele debatten