Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.05.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Ifølge dekanus ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (Aftenposten 26. april 2000), er situasjonen for medisinsk forskning prekær. En rekke fagområder er i realiteten under nedbygging på grunn av budsjettproblemer. Denne situasjonen får alvorlige følger både for kvaliteten på undervisningen og i norsk medisin generelt.

Hva vil statsråden gjøre for å avhjelpe denne situasjonen?


Les hele debatten