Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om å følge opp Stortingets forutsetning om at statens bidrag til bygging av ny veg til Tjeldbergodden skulle følge daværende regler for tilskudd til store fylkesvegprosjekter

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Under behandlingen av St.prp. nr. 64 (1997-98) forutsatte flertallet i samferdselskomiteen at statens bidrag til bygging av ny veg til Tjeldbergodden skulle følge daværende regler for tilskudd til store fylkesvegprosjekter. Flertallet fant det ikke rimelig at tilskuddet skulle dekkes av riksvegrammen til fylket, jf. Innst. S. nr. 229 (1997-98), side 21.

Kan statsråden stadfeste at departementet vil følge opp Stortingets klare forutsetning i saken i forslaget til statsbudsjett for 2001?


Les hele debatten