Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til sosialministeren

Om å sikre at Norsk Forbund For Svaksynte får driftsstøtte

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): NFS (Norsk Forbund For Svaksynte) fyller kriteriene for støtte til drift av humanitære organisasjoner.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at organisasjonen får støtte, slik at den likebehandles med andre organisasjoner som jobber for å ivareta interessene til funksjonshemmede?


Les hele debatten