Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om at lang saksbehandlingstid i Rikstrygdeverket kan medføre at menerstatning til asbestkreftrammede ikke utbetales hvis den syke dør før saksbehandlingen er avsluttet

Datert: 05.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ifølge tall fra Kreftregisteret får rundt 50 mennesker årlig diagnosen asbestkreft, i det vesentlige ervervet gjennom arbeid (yrkessykdom). Lang saksbehandlingstid i Rikstrygdeverket kan medføre at den syke dør før avsluttet saksbehandling, og i disse tilfellene utbetales ikke mènerstatningen, selv om vedkommende er innvilget slik erstatning.

Finner statsråden det rimelig at saksbehandlingstiden på denne måten skal kunne avgjøre en folketrygdytelse?


Les hele debatten