Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om dekning av utgifter til luftambulanse gjennom folketrygden når det er helt nødvendig med skånsom transport til sykehus

Datert: 05.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Lov om folketrygd inneholder egne forskrifter om godtgjørelse av utgifter til luftambulansetransport. Akuttmedisinske luftambulanseoppdrag dekkes av folketrygden.

Mener statsråden at forskriftene også gir hjemmel for dekning av utgiftene gjennom folketrygden, når det er helt nødvendig med en mer skånsom transport til sykehus enn det som kan skje med andre transportmidler?


Les hele debatten