Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om å innføre en godkjenningsordning for institusjoner i barnevernet for å sikre faglige og etiske krav, slik Befring-utvalget foreslår

Datert: 05.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Befring-utvalget foreslår en godkjenningsordning for institusjoner i barnevernet, for å sikre faglige og etiske krav, slik Sosialistisk Venstreparti flere ganger har foreslått. Det er urimelig at det er vanskeligere å starte opp ei pølsebu enn en privat institusjon for barn og unge med store vansker og en sårbar livssituasjon. Når mange som kjenner barnevernet godt går inn for en godkjenningordning, er det en god grunn for å gjøre det nå.

Vil statsråden snarest ta initiativ til innføring av en godkjenningsordning?


Les hele debatten