Spørretimespørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til finansministeren

Om å endra regelverket slik at ikkje momsplikt for matlevering til heimebasert omsorg vert til hinder for å etablera felles storkjøkken for slik omsorg, sjukehus og kommunale institusjonar

Datert: 05.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Fleire stader, mellom anna på Stord, er det planar om å etablera eit felles storkjøkken for sjukehuset, kommunale institusjonar og for kommunal heimebasert omsorg. Skattedirektoratet opplyser at matlevering til heimebasert omsorg er momspliktig, sjølv om dette er ein del av den kommunale omsorgstenesta.

Vil statsråden ta initiativ til å endra dette regelverket, slik at ikkje avgift vert eit hinder for etablering av rasjonelle og effektive løysingar?


Les hele debatten