Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om etter- og vidareutdanning for lærarar som skal undervisa i det nye grunnkurset i medier og kommunikasjon, og frykt for at mediefaget i allmennfagleg studieretning blir skadelidande

Datert: 05.05.2000
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 10.05.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Grunnkurset Medier og kommunikasjon er tenkt starta opp komande haust, men fordi tida er knapp kan det bli vanskeleg å førebu gjennomføringa på ein fullgod måte. Det er og grunn til å frykte at mediakunnskap i studieretning AA blir skadelidande.

Kva slags planar for etter- og vidareutdanning har KUF for dei lærarar som skal undervise i den nye studieretninga, og kan statsråden gå god for at det nye grunnkurset ikkje erstattar, men kjem i tillegg til ei vidare satsing på mediafaget i almenfagleg studieretning?


Les hele debatten