Muntlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om den nye regjeringens passive holdning til reformer innenfor skole og utdanning

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H):


Les hele debatten