Muntlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til samferdselsministeren

Om å følge opp arbeidet med en nasjonal trafikksikkerhetsplan, som regjeringen Bondevik tok sikte på å presentere i Nasjonal transportplan

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF):


Les hele debatten