Muntlig spørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om kommuneøkonomien, og hvorvidt en mer rettferdig fordeling betyr at man forverrer distriktskommunenes situasjon eller viderefører kompensasjonsordningene

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp):


Les hele debatten