Muntlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om planene om en ny jernbanestrekning til Fornebu, sett i forhold til alle de uløste oppgavene man har med sikkerheten ved jernbanen

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP):


Les hele debatten