Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om garanti for at evalueringen av forskningsrådsreformen vil gå etter planen, og å avvente resultatet før man foretar vesentlige omorganiseringer av forskningen

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H):


Les hele debatten