Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeriministeren

Om at kravet overfor det statseide atomanlegget i Sellafield om å redusere de radioaktive utslippene med 80 pst. er trukket tilbake, og hvordan Regjeringen ble informert om det

Datert: 17.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten