Muntlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til fiskeriministeren

Om losbestemmelser og bedre merking av farledene, med henvisning til skipsforlisene langs norskekysten den senere tiden

Datert: 17.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP):


Les hele debatten