Muntlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om at høgskulane er bedne om å legge ned 590 plassar innan førskulelærarutdanninga frå hausten av, sett i høve til målet om 6000 nye barnehageplassar i år

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF):


Les hele debatten