Muntlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til landbruksministeren

Om hvorfor hensynet til dyrehelse og folkehelse ikke skal være like avgjørende her som i EU-land når det gjelder import av levende storfe fra land med kugalskapssmitte

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp):


Les hele debatten