Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til landbruksministeren

Om å gjøre landbruksministeren også til forbrukerminister for å få større politisk fokusering på matvaresikkerhet

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten