Muntlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om å la årlige subsidier til fergedrift inngå i finansieringen av fergeavløsningsprosjekter, med henvisning til ledigheten i anleggsbransjen

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V):


Les hele debatten