Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om at det aktive offiserskorpset skal være ilagt munnkurv av Forsvarssjefen i forbindelse med den aktuelle forsvarspolitiske debatten

Datert: 21.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av statsminister Jens Stoltenberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten