Muntlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Om å avvente innstillingen fra utvalget som skal utrede mulighetene for å utvikle mer miljøvennlig naturgassteknologi, før man ev. inngår avtale om å bygge gassrørledning til gasskraftverk på Skogn

Datert: 21.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV):


Les hele debatten