Muntlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om ryggdekning i Stortinget for ei lovendring som avviklar allmenningen i praksis, då folk langs kysten anten må arve ein kvote eller kjøpe konsesjon for å få lov til å fiske

Datert: 09.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV):


Les hele debatten