Muntlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om å seia nei til å tillata vogntog på 25 m og 60 tonn på enkelte strekningar, ut frå omsynet til trafikktryggleiken

Datert: 10.04.2002
Besvart: 10.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A):


Les hele debatten