Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om at departementet har iverksatt arbeidet med et langtidsdokument 2004, der det av oppdragsformuleringene bl.a. framgår at innsparingene i Forsvarets fredsdrift skal videreføres

Datert: 10.04.2002
Besvart: 10.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten