Muntlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å satse de små vegmidlene på trafikkutsatte strekninger med mange ulykker, i stedet for på en bro til 60 mennesker til over 100 mill. kr

Datert: 10.04.2002
Besvart: 10.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP):


Les hele debatten