Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Om å vurdere bedre kontroll på eller ved grensen til Schengen-området, i lys av at det den siste tiden er avdekket en betydelig ulovlig innvandring til Norge

Datert: 23.01.2003
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 05.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er den siste tiden avdekket en betydelig ulovlig innvandring til Norge. Det dreier seg ofte om personer som ikke søker om politisk asyl, og som ikke melder seg for norske myndigheter. Mange av dem ernærer seg gjennom svart arbeid, og enkelte gjennom kriminalitet. Mye tyder på at de nåværende tiltak i forbindelse med fremmedkontrollen ikke er tilstrekkelige.

Er statsråden villig til å vurdere en bedre kontroll på eller ved grensen til Schengen-området?


Les hele debatten