Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til barne- og familieministeren

Om offentlig støtte til det forebyggende arbeid mot selvmord ved OmsorgsSenteret i Sandefjord, og godkjenning som frivillig organisasjon i forbindelse med skattefrie gaver

Datert: 24.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Omsorgssenteret som er lokalisert i Sandefjord, driver forebyggende arbeid mot selvmord. De har en landsdekkende krisetelefon som i 2002 hadde 2 636 henvendelser. Dette viser at det er et stort behov for et slikt tilbud. Kontoret har fått avslag på å bli godkjent som frivillig organisasjon i forbindelse med skattefrie gaver.

Hva skal til for at dette kan bli mulig, og hva kan gjøres for at dette arbeidet kan få offentlig støtte?


Les hele debatten