Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til helseministeren

Om å følge opp vedtatt lov om arbeidsmiljø for elever, da departementet skal ha gitt Bergen kommune dispensasjon til å fravike anbefalt grenseverdi for luftkvalitet i arbeidsrom for elever

Datert: 28.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Viser til oppslag i VG 28. januar d.å. hvor det fremkommer at departementet har gitt dispensasjon til Bergen kommune om å kunne fravike den faglige anbefalte grenseverdien for luftkvaliteten på 1 000 ppm i arbeidsrom for elever. I tillegg håndterer departementet den faglige anbefalte normen på 1 000 ppm kun som en veiledende norm. Stortinget har i 2002 vedtatt lov om arbeidsmiljø for elever, som ikke er samstemmig med dette.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten