Spørretimespørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til forsvarsministeren

Om nedlegginga av Kystradar Sør, og alternative planar for denne radartenesta

Datert: 29.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Kystradar Sør er lagt ned. Kystradartenesta i denne landsdelen er viktig, ikkje berre for Forsvaret, men også for Kystverket, redningstenesta, Tollvesenet og i samband med miljø- og grenseovervaking.

Kan statsråden opplysa om Regjeringa har alternative planar for denne radartenesta?


Les hele debatten