Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om å innfri målsettingen om større punktlighet for tog, ettersom forsinkelser og dårlig service gjør at mange pendlere på østre linje ser bussen som et fullgodt alternativ

Datert: 29.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Jernbaneverket og NSB, som har delt ansvar for punktligheten, klarer ikke å oppfylle målet om ni av ti tog i rute på østre linje. Totalt endte østre linje på 74 pst. punktlighet for fjoråret. Mange østfoldpendlere lider pga. forsinkelser og dårlig service og ser bussen som et fullgodt alternativ.

Hva vil statsråden bidra med slik at målsettingen om større punktlighet kan innfris?


Les hele debatten