Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å gripe fatt i de vegstrekningene som stadig har alvorlige trafikkulykker

Datert: 29.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): E6 nord for Lillehammer har på få år hatt en kraftig økning i alvorlige trafikkulykker med hele 18 dødsulykker. Trafikktallene på store deler av E6 skulle tilsi vegstandard av smal motorvegstandard med midtdeler, ifølge de nye vegreglene fra Vegdirektoratet.

Hvorledes og når vil statsråden gripe fatt i de vegstrekningene som stadig har alvorlige ulykker?


Les hele debatten