Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til olje- og energiministeren

Om prisutviklinga på straum, og å medverka til å hindra ei endring i vektinga mellom fast og variabel pris

Datert: 29.01.2003
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.02.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Prisutvikling på straum den siste tida er ei påminning om at det vil vere fornuftig både for samfunnet og den einskilde husstand å økonomisere med straumen. Samfunnet og leverandørane må medverke til dette. Viken Nett har nyleg vald å setje opp fastdelen på nettleie. Det gjer at det blir mindre lønsamt å spara på straumen.

På kva måte kan statsråden medverke til å hindre ei slik endring i vektinga mellom fast og variabel pris?


Les hele debatten