Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om å ta initiativ til å utvida ordninga med skattefrådrag for gåver til organisasjonar til også å gjelda Den norske kyrkja

Datert: 29.01.2003
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 05.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Mange kyrkjelydar har etablert månadlege gåveordningar.

Vil statsråden ta initiativ til å utvida ordninga med skattefrådrag for gåver til organisasjonar til også å gjelda Den norske kyrkja?


Les hele debatten