Spørretimespørsmål fra Reidar Sandal (A) til justisministeren

Om at Stortinget i fjor la til grunn at det skal plasserast ny redningshelikopterbase i Florø, og kva framdrift det er i saka, då det ikkje blei foreslått noka løyving på statsbudsjettet for 2003

Datert: 30.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A): Stortinget la i fjor til grunn at det skal plasserast ny redningshelikopterbase i Florø. I statsbudsjettet for 2003 blei det ikkje foreslått noka løyving for å få etablert basen. Det er viktig at redningshelikopteret kjem i drift snarast for å ta best mogleg vare på tryggleiken i regionen.

Kva framdrift er det i saka, og vil Regjeringa i år fremme nødvendig forslag slik at basen kan bli etablert i Florø?


Les hele debatten